Fysiek goud kopen - fysiek zilver kopen

De weblog "fysiek goud kopen" is een initiatief van de Europese GoudStandaard. U komt waarschijnlijk terecht op deze blog omdat u ofwel goud wil kopen ofwel op zoek bent waar u best goud koopt.

Via deze blog kan u het volgende vinden op een vlotte manier :

- Waar fysiek goud kopen

- Waarom fysiek 

- Waarom zilver kopen

De Europese GoudStandaard Is een van de meest toonaangevende bedrijven in Europa binnen de edelmetaalsector. De Europese GoudStandaard biedt enkel goud en zilver aan op basis van fysieke uitlevering

De naam Europese GoudStandaard is een afgeleide van het woord en het begrip “goudstandaard”.
De maatschappij Europese GoudStandaard gelooft in het feit dat goud opnieuw als standaardnorm gaat gebruikt worden binnen het financiële systeem binnen nu en 10 jaar.

Punten waarin Europese GoudStandaard zich onderscheidt op de Europese markt zijn de volgende :

GouDbaren en zilverbaren van wereldwijd erkende leveranciers zoals Umicore

Enkel nieuwe goudbaren en zilverbaren

Goudbaren en zilverbaren worden geleverd in de originele verpakking

Gouden en zilveren beleggingsmunten van wereldwijd erkende munthuizen

Enkel nieuwe gouden en zilveren beleggingsmunten

Grootste specialiteit in Europa wat betreft gouden numismatische munten

Persoonlijk advies mogelijk bij de klant thuis

Goud en zilver wordt bezorgd aan huis via beveiligde verzekerde verzending 

Regelmatig zullen wij nieuwsartikelen die verschijnen in de wereld die aansluiten op de gestelde vragen en de elementen waarin de Europese GoudStandaard zich onderscheidt ondersteunen.

 

 

Waarom de goudprijs in 2016 hoge ogen gooit

De goudprijs is dit jaar met ongeveer 20% gestegen en dat is toch wel een prestatie om u tegen te zeggen. De S&P kan sinds 1 januari van dit jaar amper een winst van 1% voorleggen, terwijl de overkoepelende Thomson Reuters CRB Commodity Index maar een stijging met 4% kan presenteren. Vooral in het eerste kwartaal kwam de goudmarkt stevig voor de dag, een troy ounce goud werd toen 17% duurder. Dat was de grootste stijging in meer dan 30 jaar.

Hieronder vindt u de 4 redenen waarom de goudprijs in 2016 hoge ogen gooit.

Op de eerste plaats is er natuurlijk de relatie tussen de dollar en het goud. Een sterke dollar duwt traditioneel de goudprijs naar omlaag, het omgekeerde is uiteraard ook het geval. De dollar heeft één van zijn steunpilaren echter zien wankelen en dat is meer bepaald de verwachting van hogere rentevoeten. Janet Yellen van de Amerikaanse centrale bank had namelijk een verdere rentestijging in het vooruitzicht gesteld, maar de vraag is of ze die belofte ook daadwerkelijk hard kan maken. De werkloosheidscijfers voor de VS wat betreft de maand mei voorspellen in ieder geval weinig goeds.

Een tweede reden voor de goede prestaties van het goud is natuurlijk de traditionele lokroep van het goud als veilige vluchthaven. Die lokroep komt overigens niet alleen van de goudmarkt, ook zilver bijvoorbeeld geldt traditioneel als veilige vluchthaven. Aan problemen in de wereld is namelijk geen gebrek en dat beseffen de beleggers waarschijnlijk als geen ander. Een probleem dat vaak onderschat wordt, is dat van de problematische situatie waarin de banken in zowel Europa als de VS zich bevinden.

De negatieve rentevoeten mogen we uiteraard niet over het hoofd zien. Die negatieve rentevoeten moedigen een belegging in goud aan, want het wordt aantrekkelijker om goud aan te houden wanneer er eventueel betaald moet worden om in vastrentende waarden te beleggen.

Tenslottte heeft de combinatie van bovenstaande factoren geleid tot een sterk gestegen vraag naar goud, onder andere ook vanwege de gold exchange-traded funds (ETF’s) die een stijging van de vraag met ongeveer een kwart lieten optekenen. De 4 factoren in kwestie gelden nog steeds, zodat een verdere stijging van de goudprijs in de lijn van de verwachtingen liggen.

Heb je nog steeds geen fysiek goud of fysiek zilver gekocht?
Via deze website kan u alle mogelijke gewichten en soorten bestellen >
www.EuropeseGoudStandaard.com

De grote opwaartse beweging bij fysiek goud is pas begonnen

De afgelopen weken kregen we verschillende positieve adviezen voor het goud. En inderdaad, ditmaal was zelfs Goldman Sachs van de partij. Maar om alle misverstanden te vermijden: de grote Amerikaanse zakenbank verwacht geenszins dat de goudprijs door het plafond zal vliegen. Wel werd het koersdoel naar boven opgetrokken, de target ligt nu op 1200 dollar. Dus onder het huidige prijsniveau. Die van Goldman Sachs zullen het dus waarschijnlijk nooit leren. Ze blijven voortdurend achter de feiten aanhollen.

Maar gelukkig zijn er nog andere, meer serieuze analisten. Het team van JP Morgan Chase kijkt bijvoorbeeld heel anders tegen de goudprijs aan, hier spreekt men van een nieuwe grote ‘gold bull market’ die op komst is. Met die ‘men’ doelen we dan op analiste Solita Marcelli, die van mening is dat de stijging van het goud in de eerste maanden van dit jaar met 20% voldoende bewijs vormt dat de volgende opwaartse beweging is begonnen. Marcelli raadt de klanten van de grote Amerikaanse bank dan ook aan om opnieuw posities in goud in te nemen.

Volgens haar is alleszins een koersdoel van 1400 dollar haalbaar. Met overal in de wereld negatieve rentevoeten kan het niet anders of steeds meer beleggers zullen zich bij gebrek aan alternatieven naar de goudmarkt wenden. Goud is zodoende opnieuw zeer interessant om als alternatieve munt gekocht te worden. Bovendien speelt ook de toegenomen volatiliteit op de financiële markten een belangrijke rol, edelmetalen (want ook zilver en platina mogen niet over het hoofd gezien worden) bieden een stevige bescherming tegen die volatiliteit.

Maar er is nog iemand waar rekening mee gehouden moet worden. Volgens Paul Singer is de grote opwaartse beweging bij het goud pas begonnen en mogen we ons voorbereiden op fors hogere prijsniveaus. Enig leedvermaak is de topman van Elliott Management niet vreemd. Hij ontleent zijn optimisme onder andere aan het feit dat Goldman Sachs nog altijd terughoudend is wat een belegging in goud betreft. Want ondanks het verhoogde koersdoel blijft het verkoopsignaal voor de edelmetalen daar nog altijd geldig. Goldman Sachs wordt door Singer dus nog steeds als een betrouwbare contra-indicator beschouwd.

Kwestie is tijdig fysiek goud en fysiek zilver aan te schaffen.
Via Europese GoudStandaard kan u alle mogelijke gewichten en soorten fysiek goud en fysiek zilver aankopen zowel in baarvorm als muntvorm.

Welke zilveren munten zijn de beste investering?

De zilverprijs heeft weer wat gas moeten terugnemen, na een flinke stijging in de weken voordien. Daarbij werd zelfs even het niveau van 18 dollar per troy ounce naar boven doorbroken, maar dat niveau blijkt voorlopig te hoog gegrepen. Steeds meer analisten worden echter positief voor de edelmetalen in het algemeen en voor het zilver in het bijzonder. De zilvermarkt kan binnen afzienbare tijd exploderen, want het witte metaal is ten opzichte van zijn gele neefje (goud) duidelijk ondergewaardeerd. Het kan dus interessant zijn om opnieuw in zilver te stappen, met als uitgangspunt dat elke correctie een nieuwe koopkans biedt.

Beleggen in zilver is nog niet helemaal ingeburgerd. Het vervelende is dat bij aankoop van zilveren staven BTW verschuldigd is, waardoor het prijskaartje aardig kan oplopen. Een alternatief is te kijken naar zilveren munten, of wat internationaal ‘silver bullion’ wordt genoemd. Probleem is hier echter dat er een groot aanbod op de markt is, een aanbod zo groot dat het voor buitenstaanders moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien. Welke zilveren munten vormen de beste investering?

Luke Burgess, erkend specialist ter zake, zette de zaken even op hun rijtje. Hij maakt een onderscheid tussen monetaire zilveren munten en niet-monetaire zilveren munten. Tot de eerste categorie mogen de American Silver Eagle, de Canadian Maple Leaf enzovoort gerekend worden. Eigenlijk betreft het alle munten die door de diverse landen als wettig betaalmiddel werden uitgegeven. Vooral de American Silver Eagle mag beschouwd worden als één van de meest liquid verhandelbare zilveren munten. Deze Eagle wordt momenteel verhandeld aan een premie van 2 tot 4 dollar boven de zilverprijs. In het geval van de Canadian Maple Leaf is de premie zelfs nog iets kleiner. Maar er zijn ook de zogenaamde “privy marks” Canadian Maple Leafs, meer bepaald munten met een klein verborgen merkteken dat alleen buitenstaanders kunnen ontdekken. Dat merkteken is klein, maar verhoogt de waarde van de munt in niet onaanzienlijke mate.

Sommige van deze gemerkte Canadian Maple Leafs worden verhandeld met een premie van 800% boven de CME spot prijs. Deze munten worden in beperkte oplages geslagen en zijn alleen voor verzamelaars interessant. Een voorbeeld daarvan is de Silver Maple Leaf met de F12 Privy. Wie een ‘gewone’ zilveren munt wil kopen, koopt beter munten die zo dicht mogelijk bij de zilverprijs verhandeld worden.

Via Europese GoudStandaard kan u alle mogelijke zilveren munten kopen die er wereldwijd bestaan. U vindt hun aanbod zilveren munten via deze weg.

Golf van faillissementen kan grootste transfer van welvaart ooit in gang zetten

Porter Stansberry waarschuwde maanden geleden al voor een golf van faillissementen in de oliesector. Veel schaaloliebedrijven staat het water tot aan de lippen en kunnen bij de huidige olieprijs onmogelijk het hoofd boven water houden. Maar volgens Stansberry zou het daar niet bij blijven. Het bankroet van de oliebedrijven zou zich vervolgens verplaatsen naar andere segmenten van de markt. Eerst in de sector van de commodities of grondstoffen en daarna ook daarbuiten.

Deze golf van faillissementen kan de grootste transfer van welvaart ooit in gang zetten, zo klonk de waarschuwing van Porter Stansberry al maanden geleden. Tot de traditionele media is het nog niet doorgedrongen, maar het ziet er naar uit dat hij alleszins al gelijk zal krijgen wat de besmetting buiten de grondstoffensector betreft. Volgens een deze week verschenen rapport is er duidelijk stress in heel wat segmenten van de markt voor junk bonds. Bovendien is de kans groot dat in de komende weken en maanden nog veel andere faillissementen mogen verwacht worden.

Oleg Melentyev en Daniel Sorid van Deutsche Bank verwijzen in dat verband naar het verleden. Ook toen zijn faillissementen nooit beperkt gebleven tot één sector of tot een kleine groep sectoren. Ze hebben steeds hun weg gevonden naar andere segmenten van de markt. In dat verband verwezen de analisten van DB naar de kleinhandelssector, waar onder andere Quicksilver Inc., American Apparel LLC en Aeropostale Inc. in de afgelopen weken in de knoei zijn geraakt. En dat zou nog maar het begin kunnen zijn van een golf die nog veel breder kan worden.

Maar volgens Stansberry is dit alles nog maar het voorspel van wat ons te wachten staat. Wanneer de golf van faillissementen een bepaald punt overschrijdt, kan alles in een stroomversnelling raken. Het bankroet van een aantal grotere bedrijven kan de economie onderuit doen gaan, waarbij het ganse financieel systeem in gevaar komt. Aandelen, obligaties, vastgoed, fiat currencies enzovoort zullen waardeloos worden. Stansberry voorspelt nu al dat de toekomst voorbehouden is aan goud, zilver, platina en andere edelmetalen. Wie deze bezit, ziet zijn welvaart gegarandeerd. Wie bij de oude activa blijft zweren, zal onvermijdelijk in het verliezende kamp belanden.

Te weinig mensen ( vooral Europeanen ) nog beseffen dat ze fysiek goud en fysiek zilver moeten aanschaffen om hun toekomst veilig te stellen. Vooral omdat in Europa in de main stream media hierover alles wordt doodgezwegen ( lees gesencureerd ).
Anderen weten dan weer niet waar ze fysiek goud en fysiek zilver best kunnen aankopen aan een juiste prijs en de beste kwaliteit. Voor deze mensen geven we hierbij de link waar u goud kan kopen en zilver kan kopen > www.EuropeseGoudStandaard.com

Correctie goudprijs biedt gouden koopkans

De bovenstaande titel kan mogelijk leiden tot enige misinterpretatie, maar nochtans klopt ze als een bus. In de afgelopen weken zagen we een correctie in de goudprijs die de koers van een troy ounce goud weer richting 1200 dollar stuurde. Maar moeten we ons daaromtrent zorgen maken? In het geheel niet, want de goudmarkt ziet er nog altijd even veelbelovend uit als voordien. Het komt er alleen op aan om enig geduld op te brengen en niets te geloven van wat men ons probeert wijs te maken. Want de informatie over de edelmetalen is niet altijd even objectief.

Op de eerste plaats zijn er de banken die een investering in goud kort en goed van de hand blijven wijzen. Okay, een klein percentage van de portefeuille mag in edelmetalen belegd blijven maar als het even kan toch niet te veel. De bankiers moeten hun klanten namelijk er nog steeds van kunnen overtuigen de eigen bankproducten te kopen, want daar verdienen ze nu eenmaal het meest aan. Aan het verkopen van goud, in welke vorm dan ook, valt voor de banken weinig of niets te verdienen. En dus deugt dergelijke belegging niet.

Nochtans zijn er redenen genoeg om goud te kopen. Gouverneur Hazihuko Kuroda van de Bank of Japan heeft al openlijk toegegeven dat de politiek van negatieve rentevoeten in zijn land niet werkt. Hij overweegt nu ‘helikoptergeld’ uit te delen, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat ook deze politiek niet de gewenste vruchten zal afleveren. Ook de andere centrale banken zitten met hun monetaire politiek goud fout. Ze zijn met hun ruime monetaire politiek alleen maar bezig om de rode loper uit te leggen voor de komst van inflatie. En die inflatie kan de goudprijs in een wip en een zucht naar fors hogere regionen stuwen.

Dat is dan de visie op langere termijn. Frank Holmes, CEO U.S. Global Investors bij Kitco, is van mening dat de goudprijs op kortere termijn vooral zal luisteren naar de Amerikaanse centrale bank. Het Open Market Committee van de FED vergadert in juni en daar zal een beslissing getroffen worden over het al dan niet verhogen van de basisrente. Een verhoging van die basisrente kan de goudprijs tijdelijk lager duwen, maar daarna ligt volgens Holmes de weg richting een ontploffing van de goudmarkt wijdopen.

Belangrijk is wel dat u fysiek goud en fysiek zilver koopt. Want ook de papieren goudmarkt geeft een risico op instorting wanneer het wereldwijd financieel en economisch systeem crasht.
U kan voor fysiek goud en fysiek zilver terecht in Europa bij Europese GoudStandaard. Eén van de grootste edeletaalbedrijven in Europa. Zij hebben het grootste aanbod in fysiek goud en zilver, zowel in baarvorm als muntvorm.

WAAROM NU INVESTEREN IN FYSIEK GOUD

WAAROM NU INVESTEREN IN FYSIEK GOUD ?

 

Omdat de goudprijs de komende 12 maanden met 100 % zal stijgen !

 

James Turk is er van overtuigd dat de goudprijs dit jaar zal verdubbelen. Hij verwijst daarvoor naar een grafiek die hij aan King World News doorspeelde. Van het begin van de financiële crisis tot 2011 was er een sterke correlatie tussen de balans van de Federal Reserve, de S&P 500 en de goudprijs. Sinds 2 jaar is er slechts 1 van deze drie die de stijging niet heeft volgehouden ... en dat is de goudprijs.

Doordat de Federal Reserve activa opkoopt, monetariseert ze in feiten schulden. De Fed noemt dit quantitative easing, maar in feite verandert de Fed schulden in dollars. Dit is niets meer dan een verdoken, moderne geldpers. Na de val van Lehman Brothers heeft de Fed zo wel de wereld van de ondergang gered waardoor de S&P 500 en goud samen omhoog gingen.

Explosie balans

De balans van de Fed ging van $ 880 miljard naar $ 2,86 biljoen in september 2011, daarna ging de Fed op de rem staan zodat 18 maanden later de balans lichtjes was gekrompen naar $ 2,81 biljoen. Volgens Turk kwam dat omdat de Fed besefte dat de enorme stijging van de balans weinig of niets uithaalde voor de economie, enkel de Amerikaanse aandelen en goud profiteerden van deze expansie.

Aangezien de Federal Reserve sinds begin 2013 terug verder gaat met de expansie van zijn balans, kan het volgens Turk ook niet anders dan dat de goudprijs nog terrein goed zal maken ten opzichte van de S&P 500 en de balans van de Fed. De vraag die men moet stellen is of dat er een reden is dat de correlatie verbroken werd, en het antwoord daarop is "Nee".

De essentie van goud blijft dezelfde. Goud is al 5.000 jaren geld en daar is de laatste 12 maanden niets aan veranderd. Maar de centrale banken doen er alles aan om goud tegen te houden als een munt. Goud heeft dus nog wat in te halen. Als de balans van de Fed tegen eind 2014 op $ 5 biljoen uitkomt, moet de goudprijs al verdubbelen om de correlatie terug in stand te brengen.

Een ideale moment om te investeren in fysiek goud.

EUROPESE GOUDSTANDAARD ONDER DE LOEP

De Europese GoudStandaard is sinds een aantal jaren het snelst groeiende bedrijf in de Benelux binnen de wereld van de fysieke goud en zilver handel.

2013 was opnieuw een uitstekend jaar voor het bedrijf, waarin het zijn omzet bijna vertienvoudigt zag ten op zichte van 2012. Tijd om dit bedrijf onder de loep te nemen en te ontdekken wat de uitzonderlijke kenmerken van dit bedrijf zijn en de reden van de aanhoudende sterke groei.

Een doorlichting van het bedrijf, het spreken met een aantal werknemers, de directie en een aantal klanten en het bestuderen van hun website brachten een aantal bijzondere kenmerken aan het licht.

We zetten voor u de belangrijkste kenmerken, sterke punten en elementen waarmee zij zich onderscheiden voor u op een rij.

1. Marktomstandigheden

De financiële crisis en de daarbij horende verliezen die investeerders moesten slikken sinds 2008 door geïnvesteerd te zijn in allerlei financiële producten en constructies en de onzekerheid over de toekomst maken dat degenen die nog investeren op dit moment veelal kiezen voor de zekerheid van fysiek goud en of zilver. Het vertrouwen in de financiële instellingen en moeilijk begrijpbare of ingewikkelde financiële producten is totaal zoek. Door te investeren in fysiek goud en zilver schakelt de investeerder het derde-partij-risico uit. Dit element is natuurlijk niet toe te schrijven aan de Europese GoudStandaard, maar maakt dat, goud en zilver, momenteel vooraan staan als investeringsopportuniteit bij de bevolking. We kunnen dit als sterk punt benoemen, maar dan louter door het aanwezig zijn op de juiste plaats op het juiste moment.

2. Enkel fysiek goud en zilver

De firma handelt enkel en alleen in fysiek goud en zilver.  Dus geen papieren handel, zoals goudcertificaten en andere afgeleide producten. Dit is een bewuste en duidelijke keuze. De Europese GoudStandaard gelooft immers dat er een tijd komt dat ‘papiergoud of –zilver’ weinig of niets meer waard zullen zijn. De reden hiervoor is dat momenteel voor elke kilo fysiek goud die vandaag op de wereld is, meer dan 80 papieren claims staan. De strijd is wereldwijd volop aan de gang en het moment dat meer en meer mensen hun goud en zilver fysiek opeisen gaan de poppen aan het dansen. Degenen die achter blijven met hun ‘papier’, lopen dan een zware kater op. De wereld wordt trouwens stilaan wakker. In 2013 eisten al 33% meer mensen hun aangekochte goud en zilver fysiek op t.o.v. het jaar 2012. De Europese GoudStandaard wil geen teleurstellingen bij zijn cliënteel binnen enkele jaren. Daarom dat zij dus enkel fysiek edelmetaal (het echte spul) verhandelen, wat meteen duidelijk onderscheidend punt is van de Europese GoudStandaard.

3. Goudbaren en zilverbaren van de hoogste kwaliteit, met LBMA status.

De Europese GoudStandaard levert enkel goud- en zilverbaren van raffinaderijen die een LBMA status hebben. Dit houdt in dat deze baren wereldwijd zonder enige verdere analyse verhandelbaar en verkoopbaar zijn en het hoogst mogelijke edelmetaalgehalte bezitten.

Zo leveren zij momenteel enkel goud- en zilverbaren van Umicore.

De voordelen voor de klant zijn;

Wanneer u uw fysieke goud- of zilverbaar van Umicore later wil verkopen, zal u dat zowel kunnen in Europa, Azië, Amerika, Australië als Afrika. En dit dus zonder enige verdere analyse. Wat kan voor de klant het verschil zijn? Indien hij een baar heeft van een minder bekende raffinaderij, die geen LBMA status heeft, en deze wil verzilveren in een ander werelddeel, dan zal men eerst een analyse eisen om allereerst de echtheid te verifiëren en als tweede om het precieze goud- of zilvergehalte te bepalen. De kosten die hiermee gepaard gaan komen ten koste van de klant. Dus hier wordt de klant een eerste keer met een verlies geconfronteerd t.o.v. een LBMA status baar. Vervolgens zal men een lagere prijs betalen voor de overname van de baar. Aangezien de koper ze nadien ook weer zal willen verkopen en weet dat een minder, of niet bekend, merk in zijn land aan een lagere prijs zal verkocht worden, zal hij zelf ook minder betalen voor dergelijke baar. Hier wordt u als klant een tweede keer geconfronteerd met een verlies.

Dit is dus een zeer belangrijke factor. De Europese GoudStandaard vestigt de aandacht op het feit dat veel onwetende klanten ‘vandaag’ een goudbaar of zilverbaar kopen van een minder bekend merk dat geen LBMA status heeft omdat deze misschien 0.5% goedkoper wordt aangeboden op de markt. Later wordt hij echter bij verkoop met 5% verlies geconfronteerd in vergelijking met een LBMA status baar.

Dus opletten is de boodschap.

Dit is volgend onderscheidend punt waar de Europese GoudStandaard voor staat.

4. Enkel nieuwe baren en munten

Een ander opvallend punt is dat de Europese GoudStandaard enkel nieuwe goudbaren, zilverbaren, courante gouden munten en zilveren munten levert. Een element waar de meesten aan voorbij gaan. Veel mensen redeneren, een gouden baar is een gouden baar en een gouden munt is een gouden munt, niet dus. Buiten het esthetische element; u zal bij aankoop ook niet graag een oude versleten beschadigde baar of munt ontvangen; is dit ook later weer van belang bij verkoop.

U zult later van een oude beschadigde baar of munt minder ontvangen. Dus vergewis u bij aankoop ervan dat u steeds nieuw materiaal zal geleverd krijgen. Dit kan u later weer frustraties besparen. Omdat de Europese GoudStandaard streeft naar een lange termijn relatie, waarin zij het belang van de klant voorop stelt, leveren zij enkel nieuw materiaal. Een bijkomend belangrijk detail is dat nieuwe baren en munten steeds geleverd worden in de originele verpakking met certificaat.

Wij noteren een interessant onderscheidend element.

5. Professioneel advies en kennis

De mensen die werkzaam binnen de Europese GoudStandaard hebben allemaal een verleden in de financiële sector met een lange staat van dienst binnen die sector. Zonder uitzondering hebben zij allemaal één gemeenschappelijke motivatie en eigenschap. Ze kennen de financiële sector door en door en weten wat er reilt en zeilt. Door gewetensoverwegingen en met de ervaring die ze hebben opgedaan binnen de financiële sector, hun kennis van de wereldeconomie gecombineerd met de wetenschap wat ons de volgende 10 jaren nog te wachten staat, konden zij onmogelijk opteren nog langer binnen die financiële sector actief te blijven.

Ze zijn zich bewust van het feit dat ze klanten advies zouden moeten geven over investeringsvormen binnen de financiële sector en dat deze klanten binnen nu en 10 jaar opnieuw een zware kater zouden oplopen. Hiermee wilden zij als persoon niet langer leven.

We staan inderdaad voor een nieuw tijdperk. Het risico dat een bank, staat of land niet langer zijn verplichtingen kan nakomen en dus onderuit gaat is bestaande. We hebben allemaal al tal van voorbeelden gezien in de wereld. Wanneer bank, land of staat onderuit gaan is geen enkel derde-partij-risico-investering nog echt veilig, zelfs het spaarboekje niet, wat ook de overheid moge beweren.

Fysiek goud en zilver hebben dat risico niet. Er is geen derde-partij-risico.

Fysiek goud en zilver kunnen domweg niet over de kop gaan.

De hoofmotivatie waarom de medewerkers van Europese GoudStandaard gekozen hebben voor de firma is, om mensen-klanten eerlijke duidelijke transparante informatie en advies te geven en de bevolking te sensibiliseren en te beschermen tegen een eventuele volgende financiële crisis, door hen te adviseren (een deel van) hun vermogen te investeren in fysiek goud en/of zilver.

6. Website en webshop

Een doorlichting van hun website inclusief webshop waar men rechtstreeks fysiek goud en zilver kan aankopen leert ons het volgende. Een bijzonder goud gestructureerde website waar de klant eigenlijk alle mogelijke informatie vindt over fysiek goud en zilver. Het is de meest informatieve website binnen de sector die wij bekeken. Als klant vindt je eigenlijk de antwoorden op alle mogelijke vragen. Opvallend element is dat zij alle persartikels die verschijnen over goud, zilver, de financiële markt en de economie bundelen in één pagina en onder verdelen in subcategorieën. Dit maakt dat je als klant, of potentieel investeerder makkelijk in één overvieuw alles kan vinden over een bepaald onderwerp.

Via de webshop kan je online alle mogelijke fysieke goud- of zilver beleggingsproducten op een discrete manier selecteren, bestellen, aankopen en laten leveren. De aangekochte goederen worden op een discrete verzekerde en beveiligde manier tot bij de klant thuis geleverd. In een wereld waar online zoeken, bestellen en aankopen steeds belangrijker worden, staan zij hiermee een stuk voor op de concurrentie. Uiteraard onderscheiden ze zich hiermee ook weer op de markt.

7. Openbreken van de edelmetaalmarkt

In de afgelopen decennia was de toegang tot het rechtstreeks aankopen van hoogwaardige gouden en zilveren baren en – munten zo goed als afgesloten voor de particuliere investeerder. Deze markt was beperkt voor de banken en institutionelen. In België is het nog steeds bijzonder moeilijk als men wilt investeren in fysiek goud of zilver om een aanbieder te vinden in uw buurt. De meeste bankfilialen hebben geen fysiek goud of zilver in hun bezit, doen geen bestellingen of fysieke leveringen en degene die het nog kunnen, doen het liever niet. Het betekent immers verlies van vermogen of spaargeld binnen hun kantoor. Die leemte in de markt heeft ervoor gezorgd dat de Europese GoudStandaard hierin een verschil betekent. Zij willen fysieke goud- en zilverproducten op een vlotte manier beschikbaar stellen voor iedere Belg.

De Europese GoudStandaard gaat samenwerkingen aan met verzekeringsmakelaars verspreid over het ganse land. En dit is een ware metamorfose in het financiële- en edelmetaal landschap. Nooit eerder in de geschiedenis kon een plaatselijke verzekeringsmakelaar fysiek goud of zilver aanbieden aan zijn cliënteel. Dit was vroeger voorbehouden voor de grootbanken. Iedere Belg heeft normalerwijze een verzekeringsmakelaar waarbij hij zijn schadeverzekeringen heeft ondergebracht. Over gans België zijn verzekeringsmakelaars vertegenwoordigd wat aansluit bij hun doelstelling, namelijk overal fysiek edelmetaal beschikbaar stellen zodat geïnteresseerde klanten niet heel het land moeten doorkruisen .
Mensen hebben met hun eigen verzekeringsmakelaar doorgaans een goed contact. Hij kent de klant zijn geschiedenis en weet wat de mensen wel of niet verlangen. Zij hebben meestal ook kijk op de ganse situatie van de klant, waardoor zij een veel betere inschatting kunnen maken welke klant wel of niet geschikt is.
Een verzekeringsmakelaar is ook de meest geschikte partij is om te adviseren betreffende investeringen in fysiek goud of zilver. Investeren in fysiek goud of zilver is een zaak van bescherming, beveiliging en risicobeheersing. Van nature uit zijn dit punten die een verzekeringsmakelaar als prioriteit ziet voor zijn klanten en zijn beroep. Feitelijk is het DE taak van een verzekeringsmakelaar. Dit is niet de taak of hoofdmotivatie van een bankbediende of –directeur. Zij hebben merendeel andere belangen, dit heeft ons het recente verleden geleerd. Een verzekeringsmakelaar zit ook niet met het feit dat wanneer een klant van hem fysiek goud of zilver aankoopt er een verlies zou zijn van vermogen of spaargeld uit zijn filiaal zoals bij een bankfiliaal. Dit lijkt ons inderdaad een gezondere situatie en één van de belangrijkste onderscheidende elementen van de Europese GoudStandaard.

8. Zilveren kilomunten

De firma legt zich ook toe op de zilveren kilomunten. Dit als één van de eerste en weinige in het land. Toch ontdekken we ook hier weer hoe groot het verschil kan zijn voor een investeerder die belegt in fysiek zilver. In België en Nederland betaalt men normaal op de aankoop van fysiek zilver 21% BTW. De fysieke zilverbaren vallen onder die regel. De wetgeving zegt ook dat men op zilveren munten die erkend zijn als wettig betaalmiddel geen 21% BTW dient te betalen over de totale aankoop, maar enkel op de marge van de verkoper.

Een aantal munthuizen in de wereld hebben van die regel handig gebruik gemaakt en produceren dus munten met 1 kilo zuiver zilver in verwerkt en laten deze munten erkennen als wettig betaalmiddel. Dit maakt dat een zilveren munt van 1 kilo een behoorlijk stuk goedkoper is in aankoop dan 1 kilo zilverbaar. We hebben berekend dat wie voor 50.000 € in fysieke zilveren kilomunten investeert, voor hetzelfde gewicht in baren 53.390 € betaalt.

Dit is een verschil van bijna 7% in de aankoop. Een verschil wat hij op zak kan steken na  een advies van de Europese GoudStandaard. Een onderscheidend punt wat een wereld van verschil kan betekenen voor investeerders in fysiek zilver.

9. Numisgoldsilver

Dit is een eigen ontwikkeld product van de Europese GoudStandaard. Het betreft een investering in oude gouden munten. Oude gouden munten die ooit in de wereld erkend zijn geweest als wettig betaalmiddel maar nu niet meer geproduceerd worden. Dit is een investering waarbij de klant twee veiligheden en zekerheden heeft. Enerzijds de goudwaarde en anderzijds de zeldzaamheids- of verzamelwaarde. Dit is werkelijk een zeer uniek investeringsconcept waarmee de Europese GoudStandaard als enige in de wereld naar buiten komt als zijnde investering. Ze hebben een uitzonderlijke kennis over gouden numismatische munten. Veel klanten kiezen voor deze investering omdat ze dan beschermd zijn op 2 fronten. Met dit product onderscheiden zij zich op wereldvlak van de rest.

10. SilverCoinInvest

Ook de kleine spaarder laat de Europese GoudStandaard niet onberoerd. Zo kunnen klanten die nog niet het vermogen hebben om te beleggen, maar een kapitaal willen opbouwen, systematisch met kleine bedragen jaar na jaar een storting doen om fysiek zilver aan te kopen. Zo bouwt de klant werkelijk een eigen vermogen op met puur echt fysiek zilver wat zijn eigendom is. Dus het concept en idee om het derde-partij-risico uit te sluiten is voorzien voor iedereen. Uw geld blijft altijd uw geld. Want het is immers omgezet in fysiek zilver. En ook fysiek zilver heeft de eigenschap dat u het altijd ten allen tijde waar dan ook ter wereld te verzilveren, tegen de prijs en munt die u op dat moment het interessantste lijkt.

Dit is de meest zekere, veilige, transparante, tastbare en eerlijke manier van sparen of kapitaal op te bouwen. Wellicht ook de meest rendabele.

Deze 10 onderscheidende punten maken wellicht dat de Europese GoudStandaard een verschil maakt in de sector. Alle genoemd punten kunnen een belangrijk verschil betekenen voor de klant. En als je als bedrijf een groot verschil kan betekenen voor uw bestaande of nieuwe klanten, zal je uiteindelijk ook als bedrijf een groot verschil kunnen maken in de markt.

Indien u als investeerder, belegger of spaarder overweegt om te kiezen voor fysiek goud of zilver, dan is een vrijblijvend gesprek met één van de adviseurs van de Europese GoudStandaard zeker een aanrader. U kan heb bereiken via hun website www.EuropeseGoudStandaard.com of via hun contactgegevens die we bij deze willen meegeven :

NV Europese GoudStandaard
Rubensstraat 104
2300 Turnhout
0032 14 76 23 23
info@EuropeseGoudStandaard.com

 

 

 

EUROPESE GOUDSTANDAARD BREIDT UIT NAAR NEDERLAND

De Belgische edelmetaalhandelaar Europese GoudStandaard die in België fysiek goud en zilver aanbiedt via verschillende kanalen heeft plannen om op korte termijn uit te breiden naar Nederland. De Europese GoudStandaard die volgens een apart en uniek model fysiek goud en zilver aanbiedt, wil het unieke Belgische model ook opzetten in Nederland.

Het aparte model dat zij hanteren is dat zij samenwerkingen aan te gaan met landelijk verspreide financiële of verzekeringstussenpersonen en juweliers. Daarnaast hebben ze ook een eigen webshop waar klanten online discreet hun aankopen kunnen doen en de goederen via een beveiligde verzekerde verzending bij hen thuis kunnen laten afleveren. Het distributie model van de Europese GoudStandaard kent in België een enorm succes. Dat de vraag naar investeringen in fysiek goud en zilver blijft stijgen is allang geen geheim meer. De crisis die al sinds 2008 aanhoudt maakt dat mensen hun vermogen of een deel ervan willen beveiligen en beschermen door te investeren in fysiek edelmetaal. Het verschil tussen Europese GoudStandaard en andere edelmetaalhandelaren zit hem dus vooral in het feit hoe zij in de markt staan.

Goud en zilver via verzekeringstussenpersonen De financiële- of verzekeringstussenpersoon is nooit in de mogelijkheid geweest om fysiek edelmetaal als investeringsmogelijkheid aan te bieden aan zijn cliënteel. Europese GoudStandaard opende deze deur in België. Hierdoor komt de tussenpersoon in een unieke positie tegenover zijn cliënteel. Vanaf de moment dat de tussenpersoon kenbaar maakt dat hij voortaan fysiek goud en zilver kan aanbieden aan zijn cliënteel, stromen de aanvragen automatisch binnen. Heel veel klanten hebben interesse in dergelijke investering of willen minstens informatie bekomen. Tot voor kort was het bijzonder moeilijk om in uw buurt een aanbieder te vinden die fysiek goud of zilver aanbood, laat staan toelichting of informatie te bekomen. Door financiële tussenpersonen / verzekeringsmakelaars in te schakelen is er een grote leemte opgevuld op dat vlak.

Via juweliers Ook de verdeling via plaatselijke juweliers was in België een schot in de roos. De juweliers die een samenwerking aangingen met de Europese GoudStandaard konden rekenen op een enorme toevloed van cliënteel zodra bekend werd dat men in hun winkels terecht kon om gouden of zilveren baren en munten aan te schaffen. De juweliers krijgen zelfs extra cliënteel over de vloer die voordien geen klant bij hen waren. Dit maakt dat juweliers maar al te graag een samenwerking afsluiten met Europese GoudStandaard, want zij zien niet alleen hun omzet stijgen door het beleggingsgoud en –zilver te verkopen. Daarnaast kunnen ze ook rekenen op extra nieuw cliënteel dat ook wel eens juwelen of sieraden aanschaft in hun winkel.

Nederland De Europese GoudStandaard zorgde in België voor een metamorfose in zowel de edelmetaalsector als de financiële sector. Nu willen zij in Nederland volgens hetzelfde model hun strategie uitzetten.

Geïnteresseerde tussenpersonen of juweliers kunnen contact opnemen om te bekijken of een samenwerking mogelijk is.

Voor meer informatie : Sandra Matthys NV Europese GoudStandaard 0032 14 76 23 23 info@europesegoudstandaard.com

BELEGGEN IN OUDE GOUDEN MUNTEN

De Belgische edelmetaalhandelaar Europese GoudStandaard die onder andere nieuwe goud- en zilverbaren van Umicore aanbiedt alsook de courante gouden en zilveren beleggingsmunten van de wereldwijd gekende en erkende munthuizen, biedt naast de bekende fysieke investeringsvormen een product aan met uitzonderlijke kenmerken.

Oude Gouden munten
Het betreft een aankoop of investering in fysieke oude gouden munten, ook wel numismatische gouden munten genoemd onder specialisten.
Numismatische gouden munten zijn munten die in het verleden als wettig betaalmiddel hebben gefungeerd in diverse landen in de wereld.
Verder zijn het gouden munten die op dit moment niet meer verkrijgbaar zijn en dus ook niet meer nieuw gemaakt worden.
Een investering in dergelijke munten draait dan ook niet alleen om de waarde van het edelmetaal waaruit de munten bestaan, maar hebben ook een tweede bijkomstige waarde, namelijk de verzamelwaarde. M.a.w. de zeldzaamheidsfactor en de kwaliteit van deze munten spelen mee in de ontwikkeling van de totaalwaarde van dergelijke munten of investering.   

Extra numismatische- of verzamelwaarde
Binnen de wereld van gouden numismatische munten, betreed de Europese GoudStandaard voor zijn investeerders een nog dieper liggende nichemarkt.
Er zijn wereldwijd tal van gouden numismatische munten, waarbij de edelmetaalwaarde van ondergeschikt belang is op de totaalwaarde van de munt.
Zo is de duurste gouden numismatische munt verkocht voor een prijs van $ 7,59 miljoen terwijl de pure goudwaarde van die munt, met een netto goudgewicht van 33 gram op het moment van dit schrijven, slechts om en bij de 990 € bedraagt.
Dus de verzamelwaarde of extra numismatische waarde kan serieus oplopen.
Eén en ander heeft te maken met de zeldzaamheid, de populariteit en de kwaliteit van een betreffende munt.

Nichemarkt Europese GoudStandaard
De gouden numismatische munten die de Europese GoudStandaard aanbiedt aan haar investeerders hebben op de moment van verkoop aan de klant steeds een minimale goudwaarde van 50% op de totaalprijs.
Daarnaast eist hun beleid dat de aangeboden munten steeds een minimum goudgehalte moeten hebben van 95%. En als laatste moeten de munten na het jaar 1800 geslagen zijn.
Enerzijds maakt dit dat deze gouden numismatische munten binnen de wet- en regelgeving vallen van beleggingsgoud, waarop dus volgens de wetgeving geen btw verschuldigd is. Dus de investeerder bespaart wat dat betreft reeds 21%.
Anderzijds maakt dit dat de Europese GoudStandaard op zich de nichemarkt met gouden munten waarin zij zich specialiseert, steeds schaarser maakt.
De markt van gouden numismatische munten in zijn totaliteit is een zeer beperkte en kleine markt. Wanneer een partij zoals Europese GoudStandaard door middel van investeerders ervoor zorgt, dat binnen deze nichemarkt grote hoeveelheden gouden numismatische munten worden ingekocht en bewaard blijven voor een aantal jaren, heeft dit tot gevolg dat deze munten alsmaar schaarser worden, moeilijker verkrijgbaar zijn en dus een prijsstijging doormaken op gebied van de verzamelwaarde.

Een investering met twee veiligheden en zekerheden
De investering in de gouden numismatische munten die de Europese GoudStandaard aanbiedt is bijzonder uniek. Enerzijds heeft u steeds de zekerheid, veiligheid en bescherming die fysiek goud biedt en anderzijds heeft u tevens de mogelijkheid dat de waarde van uw investering positief ontwikkeld door de evolutie van de schaarste – of verzamelwaarde. Een analyse van de prijzen het laatste half jaar leert ons trouwens dat een daling van de goudprijs niet specifiek aan waardedaling van een gouden numismatische munt inhoudt.  Zo zagen we de goudprijs sinds december 2012 tot op datum van dit schrijven met ongeveer 30% dalen.
Daarnaast stellen we vast dat de prijzen van de gouden numismatische munten binnen de nichemarkt waarin Europese GoudStandaard zich begeeft, in december 2012, wereldwijd gemiddeld quasi aan dezelfde prijs te koop stonden als vandaag !

Hieruit kunnen we afleiden dat een investering in oude gouden munten twee veiligheden en zekerheden biedt maar ook twee mogelijke meerwaarden biedt.
Dit maakt deze investeringsvorm, die onder eigen merknaam “NumisGoldSilver” op de markt wordt gebracht, bijzonder uitzonderlijk.
Een investering via het betreffende product “NumisGoldSilver” kan dan ook aanzien worden als een veilige, tastbare vorm van investeren, waarbij de stabiliteit nog groter is dan bij een investering in gewoon fysiek goud.

UNIEKE POSITIE OP WERELDVLAK
De Europese GoudStandaard is momenteel de enige in de wereld die een investering of belegging in oude gouden munten commercialiseert met het concept dat zij hanteren.
Er is onder andere de grootschaligheid waarmee zij tewerk gaan. Voordien werden links en rechts wel oude gouden munten verhandeld en verkocht en misschien zelfs een uitzondering niet te na gelaten, met de doelstelling te investeren met beleggingsdoeleinden, maar nergens vindt men een investeringsconcept gebaseerd op oude gouden munten.
Dit maakt dat zij op korte tijd een belangrijke speler geworden zijn op wereldvlak binnen dit segment. Op dit moment beheren en bewaren ze reeds duizenden oude gouden munten uit meer dan 73 verschillende landen. Dit is een ongeziene verzameling die voor zover bekend nergens in de wereld zijn gelijke kent.

NADELEN – VOORDELEN
Een bijzondere stabiele, veilige, exclusieve en vooral tastbare investering met echter ook een nadeel, dat voor de investeerders binnen dit product tevens een voordeel is.
Zoals reeds aangehaald is de markt van oude gouden munten zeer beperkt en klein.
Niemand dacht 150 jaar geleden, ik ga mijn gouden munten allemaal bijhouden want binnen 150 jaar gaan deze veel geld opbrengen. Het grootste deel gouden munten dat vroeger gebruikt als betaalmiddel is telkens ingeleverd bij de overheden wanneer er een nieuwe munt of valuta kwam. En dus gesmolten.

Dit maakt dat deze investeringsvorm die momenteel enorm veel aandacht, en dus de Europese GoudStandaard ook enorm veel aanvragen krijgt, slechts beperkt zal blijven voor een selecte groep. Het is dus een investering die niet blijvend kan aangeboden worden. Eenmaal het grootste gedeelte gouden munten dat te koop wordt aangeboden uit de markt is gehaald houdt het voor eventuele nieuwe potentiële investeerders op. Europese GoudStandaard kan immers niet blijvend oude gouden munten vinden.
Het is dan ook een kwestie van er tijdig bij te zijn.
Voor de geïnvesteerde klanten is dit natuurlijk een geweldige zaak. Want net deze beperkte markt zorgt er ook voor dat de munten die zij in bezit hebben, steeds zeldzamer, moeilijk of niet meer te vinden zijn en daardoor naast de waardevermeerdering van fysiek goud ook enorm kunnen stijgen in verzamelwaarde

 

 

 

DE EUROPESE GOUDSTANDAARD ZORGT VOOR AARDVERSCHUIVING

De Belgische goud- en zilver handelaar Europese GoudStandaard zorgt voor een ware metamorfose op de Belgische goud- en zilvermarkt.

De edelmetaalhandelaar die onder andere nieuwe goud- en zilverbaren van Umicore aanbiedt alsook gouden en zilveren beleggingsmunten van de wereldwijd gekende en erkende munthuizen, zorgt dat fysiek beleggingsgoud en -zilver via een wel heel bijzondere manier beschikbaar wordt in de Belgische markt.

De maatschappij gaat er prat op dat de Belgische bevolking tussen nu en een jaar praktisch in elk dorp of stad beleggingsgoud en –zilver zal kunnen aanschaffen en dit via de plaatselijke juweliers en de verzekeringsmakelaars.

Fysiek goud en zilver moeilijk beschikbaar
In de afgelopen decennia was de toegang tot het rechtstreeks aankopen van hoogwaardige gouden en zilveren baren en – munten zo goed als afgesloten voor de Belgische particuliere investeerder. Deze markt was beperkt voor de banken en institutionelen. In België is het nog steeds bijzonder moeilijk als men wilt investeren in fysiek goud of zilver om een aanbieder te vinden in uw buurt. De meeste bankfilialen hebben geen fysiek goud of zilver in hun bezit, doen geen bestellingen of fysieke leveringen en degene die het nog kunnen, doen het liever niet. Het betekent immers verlies van vermogen of spaargeld binnen hun kantoor.
Het uitbreken van de crisis in 2008, die nog steeds aanhoudt, zorgt er echter voor dat de particuliere investeerder of spaarder ook zijn weg zoekt naar fysiek edelmetaal.
Het vertrouwen in financiële instellingen is volledig zoek geraakt. Meer en meer worden bekende investeringsvormen aan de kant geschoven. Investeerders of spaarders geloven niet meer in ‘papieren beloftes’. De crisis bewijst immers dat zowel financiële instellingen, overheden en landen over de kop kunnen gaan of niet langer hun verplichtingen kunnen nakomen. Fysiek goud en zilver komen hierdoor terug op de plaats die het eeuwen geleden al had ingenomen.
Ingrepen van de overheid en de Europese centrale bank lijken de Belg niet het vertrouwen terug te kunnen geven. Integendeel, iedere maand verschuiven honderden miljoenen euro’s van België naar Nederland of andere landen waar men wel vlot fysiek goud en zilver kan aanschaffen.

Openbreken van de Belgische markt

Via website met webshop
De leemte in deze markt heeft ervoor gezorgd dat de Europese GoudStandaard hierin een verschil wil betekenen. Zij wil fysieke goud- en zilverproducten op een vlotte manier beschikbaar stellen voor iedere Belg.
Zo hebben zij een eigen website met een webshop waar klanten op een simpele discrete en veilige manier hun aankopen kunnen doen. De aangekochte goederen worden beveiligd en verzekerd verzonden tot bij de klant thuis. ( www.EuropeseGoudStandaard.com )
De Europese GoudStandaard is daarmee één van de eerste en de weinige die in België fysiek edelmetaal op die manier toegankelijk maakt.

Via verzekeringsmakelaars
Daarnaast gaat de Europese GoudStandaard samenwerkingen aan met verzekeringsmakelaars en -agenten verspreid over het ganse land. En dit is een eerste metamorfose in het financiële- en edelmetaal landschap. Nooit eerder in de geschiedenis kon een plaatselijke verzekeringsagent of – makelaar fysiek goud of zilver aanbieden aan zijn cliënteel. Dit was vroeger voorbehouden voor de grootbanken. Sandra Matthys, bestuurder van de Europese GoudStandaard geeft weer, hoe, waarom en welke voordelen zij ziet om fysiek edelmetaal beschikbaar te stellen via verzekeringsmakelaars :
Als eerste heeft iedere Belg normalerwijze een verzekeringsmakelaar waarbij hij zijn schadeverzekeringen heeft ondergebracht. Als tweede zijn er over gans België verzekeringsmakelaars vertegenwoordigd wat aansluit bij onze doelstelling, namelijk overal fysiek edelmetaal beschikbaar stellen zodat geïnteresseerde klanten niet heel het land moeten doorkruisen of erger nog, naar het buitenland dienen te trekken om bij een wildvreemde partij zijn aankopen te moeten doen.
Als derde reden, hebben de mensen met hun eigen verzekeringsmakelaar doorgaans een goede relatie of contact. De man kent de klant zijn geschiedenis en weet wat de mensen wel of niet verlangen. Zij hebben meestal ook kijk op de ganse situatie van de klant, waardoor zij een veel betere inschatting kunnen maken welke klant wel of niet geschikt is. In ieder geval veel beter dan een vreemde partij ergens in het buitenland.
Als vierde reden vinden wij dat een verzekeringsmakelaar of – agent de meest geschikte partij is om te adviseren betreffende investeringen in fysiek goud of zilver. Investeren in fysiek goud of zilver is ons inziens een zaak van bescherming, beveiliging en risicobeheersing. Van nature uit zijn dit punten die een verzekeringsmakelaar als prioriteit ziet voor zijn klanten en zijn beroep. Feitelijk is het DE taak van een verzekeringsmakelaar. Dit is niet de taak of hoofdmotivatie van een bankbediende of –directeur. Zij hebben merendeel andere belangen, dit heeft ons het recente verleden geleerd. Een verzekeringsmakelaar zit ook niet met het feit dat wanneer een klant van hem fysiek goud of zilver aankoopt er een verlies zou zijn van vermogen of spaargeld uit zijn filiaal zoals bij een bankfiliaal. Dit lijkt ons een gezondere situatie.

Via juweliers
Dit is de grootste metamorfose waarvoor de Europese GoudStandaard zorgt.
Uiteraard verbreed een distributie van fysiek beleggingsgoud en – zilver via plaatselijke juweliers de beschikbaarheid op de markt en begrijpen we dat dit aanleunt bij de doelstellingen van de Europese GoudStandaard om fysiek edelmetaal overal beschikbaar kunnen te stellen. Maar hoe moeten we dit zien ?
Sandra Matthys : Een juwelier die gouden en zilveren juwelen en sieraden aanbiedt, weet met wat hij bezig is als het over fysiek goud en zilver gaat. Hij beseft als geen ander wat de waarde is van goud en zilver en kent uiteraard de materie door en door. Het is zijn business. Daarnaast komen er uiteraard veel klanten bij juweliers die al een affiniteit hebben met goud en zilver. De juwelier die handelt in gouden en zilveren juwelen is dan ook een goed geplaatst iemand om meer informatie te geven of inlichtingen te verschaffen over fysiek goud en zilver.
Wat betreft de verdeling via juweliers gaat het in hoofdzaak over om gouden en zilveren beleggingsmunten.
Munten hebben niet alleen de waarde van het edelmetaal. Doordat meer en meer landen gouden en zilveren munten op de markt brengen die als wettig betaalmiddel zijn erkend, gaat het eigenlijk steeds om gelimiteerde uitgaven. Want in eerste instantie wijzigt het slagjaar op de munt ieder jaar. Daarnaast zijn er meer en meer landen die jaarlijks het uitzicht van hun munt wijzigen. Dit maakt dergelijke munten nog meer apart.Het gevolg hiervan is dat er wereldwijd een secundaire markt ontstaan is. Mensen die hun aangekochte munten in perfecte staat bewaren kunnen een paar jaar later bovenop de waarde van het edelmetaal een extra premie ontvangen die serieus kan oplopen. Verzamelaars zoeken steeds naar munten van bepaalde jaren die nog net in hun verzameling ontbreken.
Als laatste element is er natuurlijk het esthetisch karakter van dergelijke munten. Er zijn werkelijk zeer prachtige uitgaven in omloop. Alleen dit feit maakt soms dat bepaalde mensen dergelijke munten aanschaffen.
Met name vooral in de zilveren kilomunten vinden we werkelijk zeer prachtige exemplaren.
Dit maakt dat het ook in de smaak kan vallen als waardevol juweel of sieraad. Dergelijke munten worden dan ook vaak gekocht bij een juwelier als uniek uitzonderlijk waardevol cadeau voor een geliefde, verjaardag, zakenrelatie, kinderen of kleinkinderen.
Of iemand leert door zijn juwelier deze markt kennen en start een eigen verzameling uit verschillende munten, die hij op systematische manier kan uitbreiden. Er zijn tal van mogelijkheden.

Aanhoudend negatief nieuws op zowel economisch, financieel als politiek vlak maken inderdaad steeds dat mensen bescherming, zekerheid, veiligheid en transparantie zoeken. Al eeuwen zoeken mensen dat op zulke momenten in fysiek edelmetaal. Dat is altijd zo geweest en zal zo altijd blijven.

De berichten die de laatste tijd de wereld worden ingestuurd zijn echter van een ander kaliber dan wat die ooit in het verleden waren.
We zitten met de onzekerheid rond het Amerikaanse schuldenplafond en weten niet welke gevolgen dit allemaal kan hebben. We hebben Griekenland gezien. We hebben Cyprus gehad. Onlangs was er sprake van een nieuwe bijkomende belasting op spaargeld. Er wordt open gedebatteerd om opnieuw een Goudstandaard in het leven te roepen. Bepaalde landen, vooral China, Rusland, India kopen op dit moment nooit geziene volumes fysiek goud in. China die openlijk pleit voor een nieuwe wereldreservemunt.

Zijn dit allemaal voorboden dat ons huidige financiële systeem op instorten staat?
Wat er ons ook te gebeuren staat, met een deel van uw vermogen fysiek goud of zilver aankopen lijkt ons geen onverstandige keuze. Zelfs de grootste believer ‘die denkt dat alles wel goed komt’ kan niet om het feit heen dat er steeds een risico bestaat dat papieren geld op een bepaalde dag niets of weinig meer waard zal zijn. Als het echt fout loopt is de bezitter van fysiek edelmetaal ‘winnaar’. Als er niets fout loopt heeft de bezitter van fysiek edelmetaal nog steeds een waardevolle intrinsieke asset in zijn portefeuille.